× آپلود سریع فایل ورود عضویت رایگان

ویژگی ها

 • حداکثر اندازه آپلود فایل
 • فضای ذخیره سازی
 • حجم دانلود
 • URL آپلود دلخواه
 • Download-Accelerators support
 • Downloads resume
 • No downloads delay
 • No downloads captcha
 • No Advertisements
 • When are your files deleted?
Free
 • 1500 Mb
 • -
 • Unlimited
 • 90 روز بعد از آخرین بارگیری
ویژه
 • Unlimited
 • 3000 GB
 • Unlimited
 • هرگز
$100000 هر ماه
ثبت شده
 • Unlimited
 • 1000 GB
 • Unlimited
 • 30 روز بعد از آخرین بارگیریبسته های خود را انتخاب کنید:فایل های کاربران ویژه پس از بازه زمانی عدم دانلود 45 روزه پاک نخواهند شد و به جای 1 ترابایت تا سقف 3 ترابایت اجازه آپلود خواهند داشت.
اشتراک ویژه

یک ماهه

ویژگی ها
 • قیمت: ۵٠,٠٠٠ تومان
 • 3 ترابایت فضا
 • نگهداری دایمی از فایل ها
 • حذف محدودویت 45 روز نگهداری
 • پشتیبانی با اولویت بالا
 • zarinpal

30 روز
تومان 100000
zarinpal